IELTS

IELTS testi dört bölümden oluşmaktadır: Konuşma, Dinleme, Okuma ve Yazma. Dinleme, Okuma ve Yazma bölümlerini aynı günde ara vermeden alırsınız. Konuşa testi, test günü öğleden sonra veya ertesi gün yapılabilir. Bu konuda bilgiyi size test merkezleri sağlar.

IELTS Dinleme Testi

IELTS Dinleme testi yaklaşık 30 dakika sürer. Cevaplarınızı cevap sayfasına aktarmanız için 10 dakika daha verilir.
IELTS Dinleme testi dört bölümden oluşmaktadır:

  1. Bölüm: Günlük sosyal bir ortamda iki kişi arasındaki bir diyalog, ör. Bir kurs ile ders almak için konuşma.
  2. Bölüm: Günlük sosyal bir ortamda bir monolog, ör. Bir yerdeki turistik bölgeler hakkında bir konuşma.
  3. Bölüm: Bir eğitim veya öğretim ortamında belirlenen en fazla dört kişi arasındaki bir görüşme, ör. Bir üniversite hocası ile ödevini tartışan bir öğrenci.
  4. Bölüm 4: Akademik bir konuyla ilgili bir monolog, örn. Bir üniversite dersi.

IELTS Okuma Testi

IELTS Akademik Okuma testi 3 metin ve 40 sorudan oluşur ve yaklaşık 60 dakika sürer. Doğru/Yanlış, çoktan seçmeli, bilgileri paragrafla eşleştirme vb. çeşitli soru tipleri kullanılır. Metinler kitaplar, dergiler ve gazetelerden alınmıştır.

IELTS Yazma Testi

IELTS Akademik Yazma testi iki bölümden oluşur ve 60 dakika sürer.
İlk bölümde bir grafik, tablo veya diyagram ile sunulan bilgileri özetlemeniz ve açıklamanız istenecektir. İkinci bölümde ise bir konu verilir ve bu konudaki görüşünüzü açıkladığınız bir essay yazmanız beklenir. Her iki bölümde verilen cevaplar resmi bir tarzda yazılmalıdır.

IELTS Konuşma Testi

Konuşma testi 11-14 dakika sürer.
Konuşma testi üç bölümden oluşur:

  1. Bölüm: Kendiniz ve eviniz, aileniz, işiniz, çalışmalarınız ve ilgi alanlarınız gibi belirli konular hakkında genel soruları yanıtlamanız istenir. Bu bölüm 4-5 dakika arasında sürer.
  2. Bölüm: Size bir kart verilir ve belirli bir konu hakkında konuşmanız istenir. 1 dakika hazırlık süresi vardır ve ardından 1-2 dakika konuşmanız istenir. Daha sonra, sınav görevlisi sınavın bu bölümünü bitirmek için aynı konuyla ilgili 1 veya 2 soru sorar.
  3. Bölüm: 2. bölümdeki konuyla ilgili başka sorular sorulur. Bu sorular size daha soyut konu ve fikirleri tartışmak için bir fırsat verir. Bu bölüm 4-5 dakika arasında sürer.

IELTS sınav örneği için tıklayınız. (https://takeielts.britishcouncil.org/prepare-test/free-practice-tests)

Bir diğer IELTS sınav örneği için tıklayınız. (https://www.ieltsessentials.com/global/prepare/freepracticetests)