BUEPT

Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı, İngilizce adıyla Boğaziçi University English Proficiency Test (BUEPT) okuma, dinleme ve yazma bölümlerinden oluşur.

BÖLÜMSORU SAYISISÜRE
OKUMA  
Metin Tarama (Hızlı Okuma)
Dikkatli Okuma
7-12
7-12
30-35
40
DİNLEME  
Dinlerken Cevaplama
Not Alıp Cevaplama
8-12
8-12
20-30
30-35
YAZMA  
Akademik Essay280

Okuma bölümünde, biri Search Reading diğeri Careful Reading olarak adlandırılan iki alt bölüm vardır. Search Reading için 30-35 dakika, Careful Reading için 40 dakika verilir.
Her iki bölüm de yaklaşık 2000 kelime uzunluğunda akademik metinler üzerine sorulan 7-10 sorudan oluşur. Bölümler soru türleri açısından farklılık gösterir. Search Reading’de bütün parçayı detaylı okumanız beklenmez, sorudaki anahtar kelime ve ifadeleri tespit edip metinde hızlı bir şekilde ilgili kısmı bulup cevaba ulaşmanız beklenir. Careful Reading’de ise soruları cevaplamak için detaylı okuma yapmak gerekir. Örneğin paragraflar arasındaki fikirleri, teorileri karşılaştırmak gibi.

Dinleme bölümünde de iki alt bölüm vardır: Selective Listening ve Careful listening. Her iki bölümde bir akademik ders bir öğretim üyesi tarafından okunur. Selective Listening kısmında önce sorular dağıtılır ve dersi dinlerken kısa cevaplar gerektiren bu soruları aynı anda cevaplamanız beklenir. Sorular dinleme metnindeki sırayla verilir. Careful Listening’de ise boş bir kağıda dinlerken not almanız gerekir. Sorular daha sonra dağıtılır ve notlarınıza dayanarak bu soruları cevaplamanız beklenir.

Yazma bölümünde toplam 80 dakika içinde size verilen farklı konularda iki akademik essay yazmanız beklenir.

Sınav, A, B, C, F (F1, F2, F3, F4) olarak notlandırılır. A, B, ve C geçer notlardır. Minimum geçme notu 100 üzerinden 60’a denk gelir.

BUEPT sınav örneği için tıklayınız. ( http://www.yadyok.boun.edu.tr/buept/)

İlginizi Çekebilir